Aanleg vloerverwarming

Wanneer gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming in combinatie met een parketvloer, is het nodig om het onderstaande uitvoeringsprotocol te volgen. Indien aan deze spelregels wordt voldaan, wordt het risico tot een minimum beperkt.

Uitvoeringsprotocol vóór het aanbrengen van de vloerafwerking:

 1. Bij natte systemen (buizen in cement/beton/anhydriet) dient de vloer een week per cm afwerkvloerdikte, met een minimum van 4 weken, te drogen en uit te harden, alvorens te starten met verwarmen.
 2. Bij droogbouw systemen kunt u binnen 24 uur gewoon het systeem starten en gelijk beginnen met de montage van de parketvloer. Uiteraard dient u tijdens de montage de vloer niet te verwarmen.

Onderstaande tabel geeft indicaties voor het maximale vochtgehalte bij het aanbrengen van de parketvloer.

Tabel: vochtgehalte van de ondergrond bij het aanbrengen van een houten vloerafwerking, bij toepassing van vloerverwarming.

Ondergrond Vochtgehalte
Cementgebonden dekvloer Hoogstens 1.8%
Anhydriet dekvloer hoogstens 0,3% cm
Spaanplaat 5 tot 12% (massa)

Aanbrengen van de parketvloer
De houten delen moeten gedurende 3 tot 7 dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte of omgeving waar ze komen te liggen. Tijdens dit acclimatiseren mag de temperatuur niet lager zijn dan 10ºC en niet hoger dan 20ºC. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 45 en 60% liggen.

Ga dan als volgt te werk:

 1. Schakel de vloerverwarming uit tijdens het aanbrengen van de houten vloerafwerking.
 2. Na het aanbrengen van de houten vloerafwerking MINIMAAL drie tot zeven dagen wachten.
 3. De temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema) tot de maximale watertemperatuur van 45ºC.
 4. De temperatuur van het vloeroppervlak mag hoogstens 28ºC bedragen.
 5. Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water geleidelijk laten variëren ( een HR ketel doet dit automatisch!) en geen nachtverlaging toepassen.

Hoe kan ik de risico’s van werking zo veel mogelijk voorkomen?
Om de bestaande risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is het noodzakelijk te zoeken naar een geschikt type parket. De meest geschikte soorten parket op vloerverwarming zijn rechtstreeks gelijmde, conventionele parketvloeren, zoals mozaïek, 2-laags parket of de nieuwe generatie tapisvloeren, bijvoorbeeld Equi. Deze types parketvloeren hebben de laagste isolatiewaarden en geven met andere woorden de warmte het beste door.

Toepassing van 6 of 9 mm tapisvloeren is ook mogelijk, maar hierbij bestaat de kans op geringe naadvorming. In geval van tapis is het beter om een eiken mozaïekvloer als tussenvloer te gebruiken, omdat de warmte-isolatie minder is ten opzichte van spaanplaat.

Wij adviseren het te leggen parket minimaal 1 week van te voren te leveren en te verspreiden in de te beleggen ruimte om het te laten acclimatiseren.

Welke houtsoort kan ik het beste nemen?
Om te beginnen is de keuze natuurlijk vrij. Sommige houtsoorten zijn echter stabieler dan andere. Er zijn zelfs houtsoorten die niet te aan te raden zijn op vloerverwarming. De houtsoorten die het minst vochtgevoelig zijn, zijn het meest geschikt voor vloerverwarming. Dit zijn de traditionele houtsoorten zoals Eiken, Merbau, Afzelia, Afrormosia, Panga-Panga, Padoek, Wengé, Teak, Kambala. Niet aan te raden op vloerverwarming zijn Beuken, Guatambu, Essen, Robijn en Maple.

Wat is het rendement van de vloerverwarming met parket?
Vloerverwarming kan alleen bij houten vloerafwerkingen die hoogstens 18 mm dik zijn. De warmteweerstand van de vloerafwerking zelf mag hoogstens voor bijverwarming 0,18 m² K/W en voor hoofdverwarming 0,14 m² K/W bedragen. Anders wordt de warmteoverdracht van het oppervlak te laag.

Type parket Warmtegeleidingsweerstand (indicaties)
Mozaïk, Engels verband, patroonvloeren ± 0,040 m² K/W
Equi parket 14-15 mm ± 0,100 m² K/W
Tapisvloer 6 mm op 12 mm spaanplaat ± 0,116 m² K/W
Bourgognevloer 9 mm op 12 mm spaanplaat ± 0,119 m² K/W

Uit bovenstaande indicaties blijkt dat hoe dunner de parketvloer is, hoe meer warmte wordt doorgelaten. Exacte cijfers zijn afhankelijk van de gekozen houtsoort.

Wat moet ik doen om het hout stabiel te houden wanneer de verwarming aan staat?
Parketvloeren worden teruggedroogd tot een vochtpercentage van 7-9%. Dit houtvochtpercentage is in evenwicht met een luchtvochtigheid van 50% – 60%. Bij een verandering in luchtvochtigheid zal het houtvochtpercentage veranderen.Verandering van houtvochtpercentage impliceert dat het hout krimpt of uitzet. U kunt zich voorstellen dat eenzijdige verwarming van de onderkant van de vloer het hout vanaf de onderkant uitdroogt. Luchtvochtigheid moet dus in theorie worden toegevoegd, om het evenwicht te behouden en er dus geen (of minder) krimpnaden kunnen ontstaan. Veelal is het verstandig dit door middel van een luchtbevochtiger te realiseren.

Kort samengevat
Bij voorkeur mozaïekachtige of Equi-vloeren op vloerverwarming toepassen. Het systeem direct verlijmen op cementdeklaag.

Bij traditioneel parket kiezen voor 6 – 9 mm op spaanplaatvan 12 mm. Hierbij treedt mogelijk lichte naadvorming op, want dit parket heeft een hogere warmtegeleidingsweerstand. Beter is om te werken op eiken ondervloermozaïek. Naadvorming kan worden beperkt door de luchtvochtigheid op peil te houden, met eventueel gebruik maken van een luchtbevochtiger. Raakt u niet in paniek als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch krimpnaadjes ontstaan. Deze zullen, wanneer u de verwarming niet gebruikt (en de luchtvochtigheid weer de normale waarden aanneemt), weer grotendeels verdwijnen. Gebruik rustige houtsoorten, zoals Teak, Afzelia, Eiken, Kambala, Afrormosia, Panga-Panga, Wengé, Merbau of Padoek.

Wanneer u werkt met bourgogne, kies dan liever niet een grotere breedte dan 15 cm, in de reeds genoemde houtsoorten.

Wij gaan er vanuit u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de wetenswaardigheden die op dit moment bij ons bekend zijn over vloerverwarming in combinatie met parket. Kies er in elk geval voor om samen met de adviseurs van Vloeren Studio Duiven, een mooie parketvloer uit te zoeken op een verwarmde ondervloer. Dit voorkomt onnodige problemen en u krijgt zo de gewenste warmte en comfort.

Bronnen:

 1. SBR
 2. WTH
 3. Jupiter
 4. Lieverdink

Hoewel bovenstaande informatie over vloerverwarming zorgvuldig is opgesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Gedrag en ontwikkeling van een vloer zijn namelijk afhankelijk van een veelheid aan factoren.