A:
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

B:
Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s die jij thans bekijkt en door deze te bekijken stem jij in met deze disclaimer.

C:
De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde op deze website.

D:
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

E:
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

F:
Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.