Vloeren Studio Duiven, gevestigd aan Dijkgraaf 3 6921 RL Duiven, onderdeel van Bouman Vloerservice B.V., gevestigd aan Havenstraat 9-01 7005 AG Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens 
Vloeren Studio Duiven
Dijkgraaf 3
6921 RL Duiven 
Tel. +31 (0)26 370 20 80
info@vloerenstudioduiven.nl
www.vloerenstudioduiven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Vloeren Studio Duiven met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen: 
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 
- U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Contact met u opnemen n.a.v. het invullen van een contactformulier op de website.
- Het verwerken van uw order/offerte/bestelling. 
- Contact met u opnemen i.v.m. uw order/offerte/bestelling.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
- Bij afhandeling van de betalingen/facturatie. 
- U te informeren over wijzigingen van onze producten. 
- Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame. 
- Het verlenen van toegang tot onze website.
- Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.
- Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
- Het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen.

 

Wij verwerken de volgende gegevens: 
Voor- en achternaam 
Straatnaam + nr. 
Postcode + Plaats 
Geslacht 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
En afhankelijk van de door u geaccepteerde cookies:
IP-adres
Technische browserinformatie
Cookie ID
Klik- en surfgedrag

Bewaartermijnen van persoonsgegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Vloeren Studio Duiven op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Vloeren Studio Duiven bepaalde werkzaamheden verrichten, zoals derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde server of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
  • Het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (adverentie  cookies)
  • Om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookes)

Noodzakelijke (functionele / technische cookies)

Zoals de naam al zegt zijn noodzakelijke cookies nodig om een website of app goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld om de artikelen te onthouden die u geselecteerd heeft. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Veel van deze cookies verdwijnen vanzelf zodra u de website verlaat. Dit zijn sessiecookies, die voor tijdelijke opslag van gegevens gebruikt worden. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden door de bezoeker.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieke, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Deze cookies worden gebruikt om statistieken zoals bezoekersaantallen en paginabezoeken bij te houden. Deze cookies bewaren geen persoonlijke gegevens, hebben weinig tot geen gevolgen voor de privacy en vereisen dan ook geen toestemming van de bezoeker.

Tracking cookies

Ditzelfde geldt niet voor tracking cookies. Deze 'volgcookies' stellen partijen in staat om gebruikers tijdens het surfen over verschillende websites te volgen en zo gebruikersprofielen op te stellen. Deze cookies zijn wel privacygevoelig. Onder tracking cookies vallen de advertentie- en social media cookies. Door het gebruik van advertentiecookies kunnen we het online advertentieaanbod verbeteren en krijgen wij inzicht in onze campagneprestaties.

Voor het functioneren van buttons die leiden naar social media wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de betreffence social mediapartijen, zodat zij u herkennen als u de link wilt openen. Voor de cookies die de social mediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij sommige browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vloeren Studio Duiven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vloerenstudioduiven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact of via info@vloerenstudioduiven.nl of bel naar +31 (0)26 3702080. 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring 
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.

Deze privacy- en cookieverklaring is in april 2023 bijgewerkt.